ALLPLAN BRIDGE – ZARYS MOŻLIWOŚCI

 data-srcset

Allplan Bridge to innowacyjne rozwiązanie BIM do parametrycznego modelowania mostów. Oprogramowanie wspiera inżynierów na wszystkich etapach projektowania, od koncepcji po rysunki wykonawcze. Parametryczne modele mostów o niespotykanej dotąd przejrzystości i łatwości obsługi pomagają znacznie skrócić czas projektowania i wprowadzania zmian w modelu.Tworzenie wysokiej jakości modeli parametrycznych

 

Allplan Bridge został opracowany z udziałem ekspertów branży mostowej (zespół Allplan Infrastructure Graz) i ma na celu zaspokojenie potrzeb inżynierów w szczególności w zakresie wymagań dotyczących budowy mostów.

Model parametryczny 3D pozwala na tworzenie mostów o złożonej geometrii i wysokim stopniu szczegółowości, dzięki definicji osi i przekrojów poprzecznych możemy szybko budować i zmieniać kształt konstrukcji. Parametry według, których program interpretuje zmianę kształtu pomiędzy poszczególnymi przekrojami są wprowadzane w tabelach w postaci formuł. Program szybko i bezbłędnie wygeneruje geometrię mostu na podstawie przekrojów i parametrów wprowadzonych przez użytkownika.


Natychmiastowe wprowadzanie zmian

 

Allplan Bridge pomaga łatwo zarządzać nieuniknionymi zmianami, które pojawiają się podczas procesu projektowania. Model parametryczny jest idealną podstawą do wprowadzania zmian w projekcie. Modyfikacje mając charakter lokalny, model parametryczny pozwoli na automatyczną modyfikację elementów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu zmienianej geometrii.

Na przykład, jeśli oś drogi ulegnie zmianie, dopasowana zostanie do niej geometria mostu. Jeśli pewien element konstrukcyjny zostanie zmodyfikowany, tylko bezpośrednio połączone z nim elementy zostaną ponownie obliczone.


Łatwa wymiana danych

 

Integracja danych projektowych wykorzystywanych do modelowania dróg/mostów jest łatwo osiągalna za pośrednictwem platformy openBIM o nazwie Allplan Bimplus. Inżynier może pobrać dane i od razu rozpocząć proces projektowania. Model mostu można z łatwością przenieść do oprogramowania analitycznego (takiego jak RM Bridge firmy Bentley®) w celu wykonania obliczeń konstrukcyjnych. Po zakończeniu projektu model parametryczny może zostać wyeksportowany do Allplan Engineering w celu opracowania rysunków wykonawczych w zakresie zbrojenia i rozmieszczenia cięgien sprężających.


Wygoda pracy

 

W porównaniu z tradycyjnym oprogramowaniem CAD 3D lub 2D, praca z Allplan Bridge jest bardzo wygodna i dostosowana do wymagań inżynierii mostowej, co przekłada się na znaczny wzrost szybkości pracy. Allplan Bridge może być również używany na wielu ekranach. Program automatycznie dostosowuje interfejs użytkownika do określonego rozmiaru monitora i jego rozdzielczości, doskonale sprawdza się podczas pracy z monitorami o wysokiej rozdzielczości (4K/UHD z 3840 x 2160 pikseli i więcej).


Bezpieczeństwo danych projektowych

 

Aby zachować bezpieczeństwo danych w przypadku dużych projektów, Allplan Bridge korzysta z wbudowanej bazy danych, która nieustannie rejestruje zmiany w miarę postępu projektu. Daje to pewność, że Twoje dane nigdy nie zostaną utracone.


Od modelu 3D do planowania budowy

 

Model parametryczny mostu wygenerowany w Allplan Bridge można podzielić na poszczególne segmenty konstrukcyjne. Można go następnie przenieść do Allplan Bimplus i połączyć z atrybutami specyficznymi dla czasu. W ten sposób można łatwo opisać i zwizualizować przebieg czasowy budowy.

 

Pobierz demo i sprawdź możliwości – POBIERZ DEMO

 

Umów się na prezentację możliwości Allplan Bridge

Kontakt: 12 312 19 05 / 534 259 958 / info@allbim.pl

Promocja