data-srcset

Allplan Bridge

Parametryczne modelowanie mostów BIM Bridge - łatwo i precyzyjnie w 4D

Allplan Bridge to potężne rozwiązanie wspierające parametryczne modelowania mostów. Oprogramowanie obsługuje wszystkie fazy projektowania, od początkowej koncepcji do planu wykonania.

> Optymalne procesy pracy przy projektowaniu mostów
> Ulepszona wymiana danych BIM
> Łatwa optymalizacja geometrii
> Czwarty wymiar w definicji planu budowy
> Precyzyjny i niezawodny


Pobierz darmowe DEMO

Allplan Bridge 2020 – Raise your level

Allplan Bridge 2020 wspiera inżynierów na wszystkich etapach, od początkowej koncepcji do budowy. Został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić wymagania dotyczące konstrukcji mostów, szczególnie dla mostów żelbetowych, konstrukcji sprężonych i mostów kompozytowych. Wprowadzanie wartości parametrycznych pomaga opracować optymalne rozwiązanie, skrócić czas planowania i obniżyć koszty.

Nowa wersja zawiera inne ważne funkcje zapewniające płynne procesy, takie jak etapowanie prac konstrukcyjnych, łatwe pozycjonowanie znormalizowanych i powtarzalnych profili, takich jak usztywnienia wzdłużne dla przekrojów stalowych i kompozytowych oraz wiele innych ulepszeń.Funkcje

Zalety oprogramowania “Allplan Bridge Solution”

Model parametryczny mostu bez kompromisów

Allplan Bridge został opracowany przez uznanych ekspertów mostowych. Parametryczne modele mostów są opisane z uwzględnieniem układu drogi, ustawień mostu i wymaganych przekrojów, dzięki czemu konfiguracja modelu jest szybka i wydajna. Złożone geometrie, w tym podwójnie zakrzywione wyrównanie i zmienne przekroje nie sprawiają żadnych problemów. Użytkownik musi jedynie zdefiniować typowe przekroje, a program dokładnie obliczy wszystkie warianty przekrojów zgodnie ze zdefiniowaną tabelą (tabelami) lub/i formułą (-ami).

Tworzenie konstrukcji sprężonych

Allplan Bridge 2019 ułatwia modelowanie konstrukcji kablobetonowych i strunobetonowych. Naprężenia wewnętrzne i zewnętrzne, wzdłużne, poprzeczne i pionowe, a także niestandardowe rozłożenie cięgien. Na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika punktów 3D program do budowy mostów automatycznie generuje geometrię cięgna wzdłuż konstrukcji.

Planowanie kolejności sprężania w Allplan Bridge

Sekwencję sprężania można zdefiniować dla każdego cięgna określonego w modelu. Sprężanie, poślizg klinowy i zwalnianie to dostępne narzędzia. Działania te są wykonywane na początku cięgna, na końcu lub po obu stronach jednocześnie. Aby zoptymalizować zarządzanie naciągiem cięgien, sekwencje działań sprężających są przechowywane jako nazwane „grupy sprężeń”.

Odwołanie do standardowych profili

Łatwy sposób wykorzystania znormalizowanych przekrojów dla elementów usztywniających w stalowych i kompozytowych obiektach.

Integracja w 4D

Przy określaniu procesu budowy czas rozważany jest jako czwarty wymiar. Między innymi możliwe jest zdefiniowanie i porównanie różnych harmonogramów dla tej samej struktury mostu.

Podgląd techniczny - Analiza: Obliczanie parametrów przekroju

Określanie parametrów przekroju jest istotnym krokiem w generowaniu modelu obliczeniowego. Obliczenie obsługuje wszystkie typy przekrojów o dowolnej geometrii.

Oszczędzaj czas dzięki wymianie danych

Obiekty z biblioteki Allplan Engineering można wykorzystać w Allplan Bridge 2019, aby dodać do modelu mostu szczegóły, takie jak słupy lamp lub urządzenia kotwiące dla cięgien.

Wygodna obsługa

Kontrola parametrów umożliwia szybkie i efektywne zarządzanie nieuniknionymi zmianami, które występują podczas procesu projektowania, oszczędzając czas i pieniądze. Praca z Allplan Bridge jest bardzo wygodna i dostosowana do wymagań inżynierii mostowej.

Zmiany dokonane w krótkim czasie

Allplan Bridge pomaga zarządzać nieuniknionymi zmianami, które występują podczas procesu projektowania. Parametryczne modele mostów posiadają swój opis, co jest idealną podstawą do dostosowywania zmian w projekcie. Modyfikacje wykonujemy dla konkretnego elementu, a wszystkie inne powiązane elementy są automatycznie aktualizowane.

Płynna wymiana danych

Integracja danych drogowych wykorzystywanych do projektowania dróg / mostów jest łatwa do osiągnięcia za pośrednictwem otwartej platformy Bimplus firmy Allplan. Inżynier mostu musi przejąć tylko dane drogowe i może natychmiast rozpocząć projektowanie. Po zakończeniu projektu model parametryczny mostu można przenieść do Allplan Engineering oraz do oprogramowania do analizy konstrukcji.

Inteligentna baza danych

Allplan Bridge korzysta z wbudowanej bazy danych, która stale rejestruje modyfikacje w miarę postępu projektu. Dzięki temu dane wejściowe nigdy nie zostaną utracone.

Program do projektowania mostów - od modelu do harmonogramu budowy

Model parametryczny wygenerowany w Allplan Bridge można podzielić na poszczególne elementy konstrukcyjne. Można je przenieść do Allplan Bimplus i wykorzystać do tworzenia harmonogramu budowy.

Wsparcie techniczne Allplan Bridge

Nasi specjaliści od projektowania mostów już od ponad 30 lat wspierają inżynierów na całym świecie. Klienci Allplan mogą korzystać z pomocy ekspertów, zapewniających kompleksowe doradztwo oraz szkolenia.Kontakt

Twoja droga do poznania nowego oprogramowania do budowy mostów Allplan Bridge

Promocja