picture
picture
picture
picture

Allplan Engineering  jest sprawdzonym rozwiązaniem BIM obsługującym cały proces BIM dla inżynierii
mostowej i konstrukcyjnej, detali oraz dokumentacji wykonawczej. Oprogramowanie umożliwia prosty
przepływ informacji oraz pełną wymianę danych.

  • Zoptymalizowane przepływy informacji BIM
  • Rozbudowane narzędzia dla żelbetu
  • Dokumentacja bez kompromisów w szczegółach i jakości

Allplan Engineering Building

Kompleksowe rozwiązanie BIM dla inżynierów konstrukcji budowlanych:

  • > Zawsze aktualna dokumentacja i profesjonalne wizualizacje
  • > Efektywne modelowanie zbrojenia o wysokiej precyzji
  • > Precyzyjne zestawienia ilości materiałów oraz kosztów
Dowiedz się więcej

Allplan Engineering Civil

Kompletne rozwiązanie BIM dla projektantów konstrukcji inżynierskich ­ mostowych i tunelowych oraz w optymalizacji rozwiązań drogowych:

  • > Nieograniczone modelowanie dowolnych kształtów
  • > Pełne wsparcie złożonych struktur
  • > Proste definiowanie przkroji podłużnych i poprzecznych
Dowiedz się więcej
Promocja