Zakup czy wynajem oprogramowania BIM?

 data-srcset

Zakup czy wynajem oprogramowania BIM? Konstruktorzy budowlani i architekci często stają przed dylematem, czy lepiej zakupić licencję wieczystą programu, czy też zdecydować się na subskrypcję. W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co jest obecnie lepszym wyborem dla użytkowników. W tym celu przeanalizujemy 4 kryteria.


Wieczysta a wynajmowana licencja – co za nimi stoi?

Bezterminowa licencja jest również znana pod nazwą “licencja wieczysta “. Poprzez dokonanie jednorazowej opłaty licencyjnej nabywca otrzymuje nieograniczone czasowo prawo do użytkowania  wybranego oprogramowania.

Czasowe wypożyczenie licencji czyli tzw. “subskrypcja”. Klient płaci za ograniczony czas użytkowania wybranego oprogramowania, zazwyczaj od miesiąca do kilku lat. Jest to rodzaj wynajmu, jako że prawo własności pozostaje u dostawcy.

Kryterium 1: Koszt

Licencja subskrypcyjna może być szczególnie interesująca dla małych biur planistycznych, ponieważ dzięki temu mają dostęp do wysokiej jakości nowoczesnego oprogramowania. Koszty początkoweniższe od tych wynikających z zakupu licencji, jednak w dłuższej perspektywie można zaobserowować wzrost kosztów. Zazwyczaj w okresie od 3 do 5 lat użytkowania koszty wypożyczenia przekraczają cenę zakupu licencji wieczystej. Jako że oprogramowanie CAD czy BIM jest niezbędnym narzędziem pracy każdego współczesnego konstruktora budowlanego czy architekta, to ciężko sobie wyobrazić sobie, aby było użytkowane jedynie przez miesiąc czy rok.  Dlatego w dłuższej perspektywie czasowej zakup licencji wieczystej jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Kryterium 2: Czas użytkowania

Jak już zostało wyjaśnione, wynajem licencji pozwala na użytkowanie oprogramowania przez cały okres subskrypcji. Poprzez wynajęcie dodatkowych licencji, biura architektoniczne i inżynieryjne mogą realizować wiele projektów. Jednak po wygaśnięciu umowy program nie może już być używany .

Większość projektów budowlanych trwa przez długi okres. Nawet po zakończeniu budowy dane zwykle muszą pozostawać dostępne dla zarządzających obiektami. Decydując się na zakup licencji wieczystej kryterium to jest w pełni spełnione, ponieważ  mamy do czynienia z nieograniczonym czasowo prawem użytkowania .

Kryterium 3: Niezależność

Opłata licencyjna za zakup oprogramowania jest dużo bardziej przejrzysta niż w przypadku modelu subskrypcjnego. Dostawcy licencji w przypadku wynajmu mogą zmienić swoją politykę cenową w każdej chwili. Biuro architektoniczne jest zatem bardziej zależne od dostawcy i posiada mniejszą kontrolę nad kosztami.

W przypadku zakupu oprogramowania, kierownictwo firmy może swobodnie decydować, czy chce np. dokonywać aktualizacji posiadanej licencji.

Kryterium 4: Konserwacja i wsparcie

W przypadku zakupu  licencji użytkownik często otrzymuje w jej cenie bezpłatne i nielimitowane wsparcie techniczne. Dzięki temu może liczyć na szybką pomoc producenta/dystrybutora w razie problemów, a także często dostęp do darmowych aktualizacji w ramach jednej wersji oprogramowania.

W modelu subskrypcyjnym wsparcie jest często w cenie, a oprogramowanie jest regularnie aktualizowane. W ten sposób co prawda biura architektoniczne i inżynierskie otrzymują na bieżąco wszelkie aktualizacje, ale są wymagane wielokrotne szkolenia dla pracowników w celu zrozumienia i prawidłowego korzystania z nowych funkcji. Może to znacznie zwiększyć czas i wydatki w porównaniu z zakupem oprogramowania.


Liczne zalety przemawiają za zakupem licencji

Użytkownicy,  którzy zdecydują się zakupić licencję na oprogramowanie do projektowania, zamiast wynajmu mogą liczyć na niezależność od dostawcy . Samodzielnie decydują, jak zarządzać oprogramowaniem oraz kiedy wykonywać aktualizacje, kto otrzymuje dostęp do danych osobowych i projektowych. Architekci i inżynierowie, którzy pracują z dużą ilością danych przez dłuższy czas, dzięki wieczystej licencji mają większą kontrolę nad kosztami i sposobem użytkowania oprogramowania, niż w przypadku wynajmu/subskrypcji licencji.

 

Promocja