Inżynierowie budownictwa a potrzeba złożonego modelowania

 data-srcset

Tworzenie modeli 3D to już nie tylko działka architektów, lecz także inżynierów budownictwa. Dzięki dostępności zaawansowanych narzędzi do modelowania 3D, projektanci i wykonawcy mogą czerpać korzyści z tej technologii projektowania. Możliwości są praktycznie nieograniczone dla każdego, kto chce projektować skomplikowane konstrukcje czy złożone układy zbrojenia.

 

W jaki sposób oprogramowanie do modelowania 3D wspomaga inżynierów?

Zaawansowane oprogramowanie do modelowania 3D umożliwia inżynierom bardziej precyzyjną, wydajną i oszczędną pracę niż tradycyjne metody projektowania 2D. Jest to szczególnie istotne w przypadku złożonych projektów, w których łatwo o popełnienie błędu. Dzięki modelowaniu 3D rysunki i zestawienia są tworzone jako pochodna modelu, co usprawnia i przyspiesza wprowadzanie kompleksowych zmian. Sprawdzenia kolizji pomagają w określaniu miejsc, gdzie komponenty nakładają się na siebie, zwiększając tym samym jakość projektów.

Co więcej, projektowanie zbrojenia i tworzenie zestawień przy użyciu narzędzi inteligentnego modelowania znacząco skraca czas pracy projektantów. Istnieje nawet możliwość automatycznego generowania jednym kliknięciem legend kształtów gięcia prętów – co dotychczas wymagało skrupulatnej, wielogodzinnej pracy w Excelu.

 

Przykłady użycia narzędzi modelowania 3D przez inżynierów budownictwa na świecie

Zainspirowani pracą architektów, autorzy projektów wymienionych poniżej skorzystali z modelowania 3D, co pozwoliło im uzyskać robiące niesamowite wrażenie rezultaty.

 

Zakład przetwórstwa biomasy, Szwajcaria

Nowa przetwórnia biomasy wraz ze zbiornikami musiała zostać dostosowana do istniejących budowli na terenie placu budowy oraz spełnić wymogi operacyjne odbioru i przetwarzania materiału. Dzięki modelowi 3D możliwe było przedstawienie istniejących budowli z uwzględnieniem możliwych kolizji, jak i również zaprojektowanie skomplikowanej konstrukcji hali o wymiarach 62,5 na 36 m, w której architekt wykluczył zastosowanie słupów konstrukcyjnych. Programy do modelowania 3D umożliwiły inżynierom spełnienie wszystkich założeń, jak i również dostarczenie inwestorowi modelu, który następnie mógł być użyty do zarządzania obiektem.

 

Przepompownia Katwijk, Holandia

Komplikacje w tym projekcie wynikały z szerokiego zakresu projektowanych brył – trapezoidalnych ścian zewnętrznych, cylindrycznego przekrycia, okrągłych otworów przepływowych czy eliptycznych platform dla żurawi – jak i obecności istniejącej przepompowni. Biorąc pod uwagę te skomplikowane warunki, projektowanie 3D pomogło inżynierom precyzyjnie zwizualizować budynek wraz z identyfikacją kolizji na długo przed tym, jak rozpoczęła się budowa. Ponadto kilku projektantów pracowało jednocześnie na tym samym modelu, dzięki czemu każdy z nich miał dostęp do bieżących informacji.

 

Most Tamina, Szwajcaria

Jest to największy most łukowy w Szwajcarii, w którym rozpiętość łuku wynosi 265 m, całkowita długość obiektu 417 m, a jego wysokość – 220 m. Na wczesnym etapie projektu, obejmującego konstrukcje sprężone i żelbetowe, istniała konieczność ustalenia czy obiekt może w ogóle zostać wybudowany oraz poinformowania potencjalnych uczestników przetargu o związanych z tym wyzwaniach konstrukcyjnych. Dzięki narzędziom modelowania 3D możliwe było wykonanie projektu o wysokim poziomie szczegółowości już na wczesnym etapie oraz zaprojektowanie zbrojenia w wydajny, bezkolizyjny sposób. Za stworzenie konstrukcji mostu Tamina zespół projektowy otrzymał wiele międzynarodowych nagród.

 

Złożoność projektów wymaga modelowania 3D

Złożoność projektów w połączeniu ze wzrostem wymagań związanych z czasem i kosztami oznacza dla inżynierów konieczność sprawnego dostarczenia pozbawionej błędów dokumentacji. Oprogramowanie do modelowania 3D oferuje konstruktorom i wykonawcom metodę, która pozwala tworzyć ambitne projekty szybciej, łatwiej i dokładniej niż programy 2D CAD.

Promocja