BIM w kosztorysowaniu

 data-srcset

Projektowanie 3D posiada znaczącą przewagę w stosunku do projektowania 2D w kwestii precyzji i wydajności. W rezultacie przynosi inżynierom korzyści podczas tworzenia kosztorysów, pozwalając na szybkie i dokładne przedmiarowanie robót oraz solidne planowanie kosztów.

Przejście z projektowania 2D do 3D jest kluczowe w zwiększeniu precyzji. W przeciwieństwie do użycia CAD jako wirtualnej deski kreślarskiej, modele mogą być tworzone w sposób odzwierciedlający reprezentację rzeczywistych budynków. Daje to możliwość wglądu w projekt, który byłby trudny do uzyskania w przypadku rysunków płaskich, np. umożliwia wykrywanie kolizji między komponentami.

 

Droga od modelowania 3D do BIM

Wgląd w budynek dodatkowo rozszerza się dzięki użyciu BIM – modelowania informacji o budynku. BIM pozwala na uwzględnienie wzbogaconych danych projektowych dzięki zastosowaniu atrybutów, zawierających informacje takie jak typ materiału, koszt czy właściwości użytkowe dowolnego komponentu modelu. BIM i modelowanie 3D są ze sobą związane w sposób nierozerwalny, jednak ta konkretna informacja – atrybut – pozwala rozróżnić BIM od zwykłego modelowania.

 

Lepsze przewidywanie kosztów z BIM

Wzrost obowiązkowego wykorzystania BIM w projektach skłania projektantów do wykorzystania modelowania 3D. Jednak BIM jest czymś więcej niż tylko wymaganiem klienta; stwarza okazję dla projektantów i wykonawców do użycia informacji zawartej w projekcie w celu lepszej kontroli kosztów i ich planowania.

Poprzez dodanie danych kosztowych do modeli BIM, w miarę postępu projektu można śledzić historię kosztów na poziomie szczegółowości, który byłby bardzo trudny do uzyskania w przypadku metod rysowania 2D. Zamiast odnoszenia się do podobnych projektów w celu przybliżonego określenia kosztów, informacja kosztowa jest dostępna dla każdego komponentu w projekcie, z dokładnością co do jednej cegły. W ten sposób BIM umożliwia lepsze zrozumienie kosztów komponentów.

 

Szybsze przedmiarowanie

Informacja o kosztach sama w sobie jest wielką korzyścią płynącą z BIM. Jednak, dzięki użyciu zaawansowanych narzędzi modelowania 3D, oprogramowanie umożliwia także generowanie zautomatyzowanych list, zawierających np. informacje ilościowe z uwzględnieniem jednostek obmiaru. Zautomatyzowane jest także dokonywanie zestawień materiałowych; informacja jest od razu dołączana do modelu poprzez atrybuty komponentów. Określanie ilościowe materiałów staje się tak proste, jak uruchamianie raportu z modelu BIM, a jeśli dołączone są informacje o kosztach, można jednocześnie dokładnie je oszacować.

 

Opcje ułatwiające wycenę projektu

Poza czasem zaoszczędzonym zarówno na tworzeniu przedmiarów, jak i ręcznym poprawianiu błędów, analizowanie różnych opcji projektowych jest znacznie szybsze i łatwiejsze. Narzędzia zarządzania przedmiarami i ofertami wbudowane w oprogramowanie umożliwiają analizę kosztową różnych rozwiązań w ułamek czasu, jaki zajęłoby użycie tradycyjnych metod.

 

Lepsza informacja = zysk

Rzecz jasna, w przypadku każdego oprogramowania, rezultat jest tak dobry, jak dane wprowadzone do programu, w związku z czym należy na bieżąco dokonywać sprawdzeń.  Jednak, jeśli model BIM zostanie wzbogacony o odpowiednie informacje, proces szacowania kosztów staje się znacznie łatwiejszy i o wiele dokładniejszy.

Jeśli zaczynasz już w pełni wdrażać  BIM w kosztorysowaniu, szybko zauważysz korzyści płynące z lepszego planowania i zwiększonej precyzji.

Promocja