10 powodów, dla których warto przejść na BIM

 data-srcset

Stosowanie BIM w projektach jest coraz częściej wymagane przez polityków i inwestorów. Wymaganie to sprawia, że BIM jest używany w wielu różnych sektorach budownictwa – w niektórych przypadkach w stopniu bardziej zaawansowanym niż w innych. Jednak stosowanie tej technologii zapewnia architektom, projektantom budowlanym i wykonawcom o wiele więcej korzyści, niż tylko odhaczenie punktu w kontrakcie. To coś więcej niż tylko nowoczesne oprogramowanie inżynierskie. Niestety, wielu projektantów i ich klientów wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy i nie zna wszystkich mocnych stron BIM. Jeśli twoja firma wciąż korzysta z tradycyjnych metod projektowania wspomaganego komputerowo 2D, to bardzo możliwe, że narażasz się na straty.

 

Czym jest oprogramowanie BIM?

BIM to komputerowa metoda pracy dla branży architektonicznej, inżynierskiej i wykonawczej. Zwykle termin ten jest wiązany z oprogramowaniem do tworzenia modeli 3D, jednak istotne jest, że BIM to nie tylko program, lecz nowe podejście do modeli cyfrowych. Modele BIM pozwalają tworzyć, zarządzać i przekazywać wszelkie istotne informacje na temat budynków i infrastruktury. Wartość dodaną stanowi możliwość współpracy wielu osób przy projekcie w efektywny i wydajny sposób, na każdym etapie istnienia zaprojektowanego środowiska. Rezultat to zwiększona przejrzystość i jakość projektów, jak i również możliwość pewniejszego oszacowania kosztów i dokładnego planowania harmonogramów. W ten sposób projektant otrzymuje możliwość projektowania coraz lepszych budynków i infrastruktury.

 

Dlaczego warto przejść na BIM?

BIM wspiera rozwój projektu i jego wykonanie; poniżej przedstawiamy, w jaki sposób się to odbywa.

 

  1. Zwiększona jakość

Model skoordynowany BIM zawiera wszystkie informacje na temat komponentów budynku i umożliwia łatwy, szybki dostęp do nich. Pozwala na lepszą koordynację i komunikację pomiędzy dyscyplinami, oferuje sprawdzenia kolizji i wirtualne symulacje przed rozpoczęciem budowy.

 

  1. Scentralizowane informacje

Koordynator BIM kontroluje przepływ informacji w projekcie oraz zarządza skoordynowanym modelem BIM, zawierającym wszystkie specjalistyczne modele branżowe. Dzięki temu w każdej chwili możliwa jest ocena i weryfikacja modelu. Źródło informacji jest tylko jedno – takie podejście zwiększa niezawodność informacji projektowych.

 

  1. Precyzyjne prognozy

Używając modelu BIM można w każdej chwili zweryfikować informacje dotyczące ilości, kosztów i harmonogramów, co ułatwia zarządzanie nawet najbardziej skomplikowanymi projektami.

 

  1. Sprawniejsze podejmowanie decyzji

Ułatwiona komunikacja i przepływ informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu projektowego – w tym inwestorami – jak i również aktualne, scentralizowane źródło informacji o projekcie umożliwiają podejmowanie rzetelnych decyzji i lepsze rezultaty.

 

  1. Zarządzanie zmianami

Zmiany konstrukcyjne czy wykonawcze mogą być przedstawione w realistyczny sposób na podstawie skoordynowanego modelu BIM, dając inwestorowi i zespołowi projektowemu lepszy wgląd w konsekwencje tych zmian i bieżące postępy. Problemy są możliwe do wychwycenia na wcześniejszym etapie projektu i mogą zostać rozwiązane bez ponoszenia znaczących kosztów.

 

  1. Zarządzanie na każdym etapie funkcjonowania budynku

Przeprowadzanie symulacji modelu na etapie konstrukcji, jak i późniejszej eksploatacji, umożliwia podejmowanie lepszych decyzji podczas projektowania i budowy, oszczędzanie zasobów, zrównoważony rozwój i zachowanie wartości budynku.

 

  1. Usprawniona komunikacja

Dzięki łatwemu dostępowi do informacji o projekcie, możliwości udostępniania danych i wizualizacji kompletnych projektów możliwa jest sprawna komunikacja i współpraca między zespołami projektantów, co skutkuje lepszymi wynikami. Model BIM w przystępny sposób przybliża tematy architektury i budownictwa niezwiązanemu z tymi branżami klientowi.

 

  1. Elastyczne zastosowanie

W zależności od przypadku zastosowania w cyklu życia konstrukcji, BIM może być używany na wiele różnych sposobów: tylko w jednej firmie (tzw. „mały BIM”), między wieloma zespołami projektowymi („duży BIM”), przy użyciu tej samej rodziny oprogramowania („BIM zamknięty”), lub z uwzględnieniem wymiany informacji o modelu za pośrednictwem niezależnego od producentów formatu danych IFC („BIM otwarty”).

 

  1. Konkurencyjność

Firmy, które implementują BIM w swojej pracy nawet przed wprowadzeniem obowiązku jego stosowania, osiągają nie tylko większą wydajność i zyski, ale także są lepiej przygotowane do przyszłych projektów i zmian technologicznych zachodzących w budownictwie.

 

  1. Specjaliści z talentem

Przedsiębiorstwa korzystające z BIM prezentują przyszłościowy sposób myślenia, zachęcając tym samym potencjalnych pracowników do nawiązania z nimi współpracy, dzięki czemu istnieje duża szansa zatrudnienia najbardziej utalentowanych specjalistów. Jest to szczególnie istotne w czasach, gdy wykwalifikowany personel jest coraz trudniejszy do pozyskania.

 

Więcej niż projektowanie wspomagane komputerowo

To tylko dziesięć spośród wielu korzyści, jakie BIM oferuje architektom i inżynierom budownictwa. BIM wychodzi poza schemat typowego oprogramowania dla projektantów – pozwala tworzyć komputerową reprezentację wszelkich fizycznych i funkcjonalnych charakterystyk projektu i stanowi narzędzie do podejmowania trafnych decyzji na przestrzeni całego procesu projektowego.

Promocja