Limmat Tower Dietikon, Szwajcaria

 data-srcset

Wieżowiec o niekonwencjonalnej geometrii

Dzięki nowo powstałej wieży, wznoszącej się na 80 metrów, dolina Limmat w Szwajcarii ma swój pierwszy wieżowiec, który stał się punktem orientacyjnym miasta Dietikon oraz całego regionu. “Wieża Limmat oznacza innowacyjność, niepowtarzalność i perspektywę rozwoju” – powiedział Maik Neuhaus, szef odpowiedzialny za rozwój firmy Halter AG.

Wyzwanie:

Z uwagi na nieregularny kształt fasad – występy i wnęki oraz stosowanie prefabrykowanych betonowych kolumn, głównym wyzwaniem stojącym przed inżynierami były złożone wymagania statyczne oraz właściwe połączenie i zazbrojenie elementów konstrukcji, aby wraz z trzonem budynku tworzyła wspólną całość.

Rozwiązanie:

Używając oprogramowania Allplan Engineering, dzięki automatycznemu zestawieniu planów i powierzchni deskowania, szczegółowym rysunkom zbrojenia oraz możliwością wizualizacji 3D firma inżynierska Synaxis mogła optymalnie poradzić sobie ze złożonymi problemami napotykanymi w trakcie budowy.

Poznaj całą historię obiektu

Promocja