12 312 19 05
534 259 958

Szkolenie Allplan Engineering

Kurs wprowadzający do Allplan Engineering 2018

Czas trwania kursu:                8 godzin (jeden dzień)

Cena kursu:                            600 PLN netto

 

Dla kogo?

Rozpoczynając pracę z nowym oprogramowaniem lub zmieniając środowisko pracy, użytkownicy często mają problem z szybkim opanowaniem podstawowych funkcji. Ujawniają się przyzwyczajenia z używanych wcześniej programów, a odnalezienie odpowiedniego polecenia jest czasochłonne, czego wynikiem jest niechęć do nowego programu już na samym początku użytkowania.

Kurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających swoją przygodę z branżą konstrukcyjną oraz dla osób, które używały wcześniej innego oprogramowania jednak z pewnych powodów zdecydowały się na Allplan Engineering.

 

Nasz kurs pomoże Ci w:

 • przystosowaniu środowiska pracy do własnych potrzeb,
 • właściwym rozpoczęciu pracy z programem, co pozwoli na uniknięcie późniejszych problemów i zaoszczędzi Twój czas, który możesz wykorzystać na relaks i odpoczynek,
 • tworzeniu i zbrojeniu elementów konstrukcyjnych oraz sporządzaniu własnych bibliotek obiektów,
 • sporządzaniu widoków, przekrojów i rzutów oraz przygotowaniu ich do wydruku,
 • opracowywaniu zestawień powierzchni i objętości elementów, a także tworzeniu szczegółowych zestawień ilości i kształtu zbrojenia,
 • wymianie swoich projektów między innymi programami wykorzystującymi BIM.

 

Po ukończeniu kursu będziesz umiał samodzielnie wykonać projekt budynku oraz zaprezentować go klientowi. Potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Kurs wprowadzający do środowiska Allplan Engineering trwa 8 godzin (jeden dzień) i obejmuje na stępujące tematy:

1 Allplan – WPROWADZENIE

 • tworzenie, otwieranie projektu
 • omówienie interfejsu programu, manipulacja widokiem
 • włączanie, wyłączanie warstw, ustawianie warstwy bieżącej
 • korzystanie i przypisywanie nowych skrótów klawiaturowych
 • ustawienia wyświetlania, widoczność i kształt kursora

2. RYSOWANIE 2D

 • współrzędne lokalne, biegunowe, globalne
 • korzystanie z bezpośredniego wprowadzania współrzędnych, odległości
 • proste rysowanie 2D – tworzenie linii, prostokątów, okręgów, łuków
 • jednostki rysunku, dostosowanie siatki, opcje przyciągania do obiektów, linie śledzenia
 • bezpośrednia modyfikacja obiektów
 • manipulacja obiektami (polecenia: przesuń, kopiuj, lustro)
 • edycja obiektów za pomocą funkcji np.: wydłuż, zaokrąglij, fazuj, podziel elementem, utnij
 • sterowanie kolorem i rodzajem linii, użycie filtrów wyboru
 • pomiar długości, kąta, powierzchni, współrzędnych
 • tworzenie tekstu, linii wymiarowych
 • tworzenie kreskowania, obszarów wypełnionych
 • korzystanie z kalkulatora

3. PODSTAWY ALLPLAN ARCHITECTURE

 • struktura rysunku i struktura budowli
 • import podkładu w formacie *.dwg, *.dwt, *.dxf
 • rysowanie osi
 • tworzenie i edycja elementów architektonicznych (ściany, słupy, stropy, fundamenty, otwory okienne i drzwiowe)

4. ALLPLAN ENGINEERING

 • zbrojenie elementów konstrukcyjnych (słupów, stropów, fundamentów) przy pomocy automatycznej funkcji Komponent FF, modyfikacja zbrojenia
 • manualne zbrojenie elementów, tworzenie zbrojenia o dowolnym kształcie
 • korzystanie z biblioteki (tworzenie i zapisywanie własnych elementów, korzystanie z obiektów typu SmartParts – profile stalowe, elementy żelbetowe)
 • sporządzanie widoków, przekrojów, opis, wymiarowanie
 • zestawienie materiałów (objętość, masa)
 • szczegółowe raporty dotyczące kształtu i ilości zbrojenia, kształtu deskowania
 • opracowanie arkusza, przygotowanie do wydruku

 

Istnieje również, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwość spersonalizowania kursu pod konkretne wymagania uczestników.

 

Szkolenie Allplan Engineering

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies dowiedz się więcej

Webinaria

Zyskaj dostęp do 4 niepublikowanych webinarium z obsługi Allplan 2018!

Zapisz się do newslettera