Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

 • Jak mogę ustawić przezroczystość tekstury, tak aby móc widzieć znajdujące się w obiekcie zbrojenie?

  Aby ustawić teksturę jako przeźroczystą, najedź kursorem myszy nad odpowiednią teksturę (w oknie wyboru tekstur) i kliknij w wyświetlony w prawym górnym rogu tekstury niebieski ołówek. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym możesz zwiększyć parametr przeźroczystości.
 • Czy mogę przenosić licencje jednostanowiskowe między komputerami? Jeśli tak to w jaki sposób?

  Licencje jednostanowiskowe są to licencje, które mogą być używane w jednym czasie tylko na jednym komputerze. Takie licencje można jednak przenosić między stanowiskami – służy do tego Menadżer licencji, który możemy otworzyć przy pomocy aplikacji Allmenu wchodząc w zakładkę Licencje/inne -> Ustawienia licencji.
 • W jaki sposób edytować średnicę prętów zbrojeniowych w istniejących katalogach?

  Z listwy menu należy wybrać Bonus -> Definicje -> Katalogi przekrojów. Otwarte zostanie okno dialogowe, za pomocą którego możliwa jest edycja istniejących katalogów przekrojów prętów zbrojeniowych, a także definicja własnych katalogów siatek i prętów zbrojeniowych.
 • Jak dodać nową grubość linii?

  Z listwy menu należy wybrać Bonus -> Definicje -> Grubość linii. Otwarte zostanie okno, w którym możliwa jest edycja istniejących w programie grubości linii.
 • Co w przypadku kiedy komputer, na którym wczytana była licencja uległ uszkodzeniu i konieczne było jego sformatowanie bez wcześniejszego zwrócenia licencji?

  W takim przypadku należy zwrócić się bezpośrednio do dystrybutora o udzielenie szczegółowych informacji na temat zdalnego zwracania licencji z uszkodzonego komputera.
 • Czy jest możliwe kopiowanie wielokrotne, tak jak to działa w AutoCadzie?

  Możemy do tego wykorzystać aplikację Allmenu i funkcję: Archiwizacja danych -> Utwórz -> Całe katalogi -> Projekty. Po tej operacji otrzymujemy dwa pliki, które następnie należy przenieść na komputer docelowy i na nim uruchomić funkcję Archiwizacja danych -> Wczytaj -> Projekty.
 • Jak przekonwertować projekt do wcześniejszej/aktualnej wersji?

  Służy do tego aplikacja Allmenu i funkcje: Konwersja -> Konwertuj dane do aktualnej/wcześniejszych wersji.
 • Dostałem model budynku 3D w formacie dwg, czy jest możliwe wykonanie zbrojenia w takiej konstrukcji? Czy będę mógł utworzyć raport ilości betonu lub elementów murowych?

  Allplan pozwala na zbrojenie nie tylko obiektów architektonicznych, ale również brył 3D – takim utworzonym w Allplanie lub zaimportowanym bryłom 3D można nadać materiał i typ robót, co pozwoli na ich późniejsze uwzględnienie w raportach zestawienia materiałów.
Promocja