data-srcset

Allplan Bimplus

Darmowa przeglądarka BIM, jest potężnym narzędziem przeznaczonym do spójnego zarządzania i współpracy w projektach BIM. Program umożliwia kompleksową i skuteczną koordynację działania zespołów projektowych, podwykonawców oraz pełen nadzór nad modelem BIM. Dzięki Allplan Bimplus możliwe jest szybkie wykrycie wszelkich niespójności, a następnie łatwe przypisanie zadań odpowiednim pracownikom i partnerom uczestniczącym w projekcie.

Dlaczego warto wybrać Allplan Bimplus

picture

Wszechstronność

Uczestnicy projektu inwestycyjnego biorący udział w projekcie (np. inwestor, wykonawcy i projektanci) dzięki Allplan Bimplus mają łatwy i szybki dostęp do zebranych informacji o budynku w dowolnym miejscu i czasie.

Koordynacja 3D

Kolizje między poszczególnymi projektami branżowymi są identyfikowane i wizualizowane automatycznie. Modele lub pojedyncze elementy można dogodnie łączyć z dodatkowymi elementami, takimi jak zdjęcia, dokumenty, opisy problemów i proponowane rozwiązania.
picture
picture

Zarządzanie jakością

Zintegrowany i wydajny system Allplan Bimplus pozwala na zarządzanie informacjami i zapewnia niezbędny, całościowy przegląd obiektu budowlanego. Dzięki programowi Bimplus żadne informacje nie zostaną utracone, a zmiany będą na bieżąco aktualizowane. Program zapewnia funkcjonalności takie jak śledzenie postępów, system powiadomień, zarządzanie zmianami, podział zadań, wykrywanie kolizji i wiele innych.
picture
Zakres usług Allplan Bimplus
Okres użytkowania Bez limitu
Liczba projektów Bez limitu
Liczba użytkowników z uprawnieniami do zarządzania projektem Bez limitu
Ilość pamięci na użytkownika 2 GB
Przeglądarka BIM
Tablica zadań
Powiadomienia e-mail
Prezentacje
Nawigator obiektów
Menadżer rewizji
Import i eksport BCF 1,2
Task Export in Excel
Eksport zadań do arkuszy Excel
Menadżer kolizji
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników Właściciel konta lub Projekt Manager
Integracja z tablicą zadań Allplan 2018
Dokumentacja online
Wsparcie społeczności
Usługi dodatkowe wymagające opłaty
Dodatkowa pamięć 10 GB € 10 (za miesiąc i rachunek Allplan Bimplus)
Promocja