7 powodów, dla których warto zacząć projektowanie konstrukcji budowlanych w programach CAD 3D / BIM

 data-srcset

Obecnie na świecie powstaje coraz więcej obiektów o znacznie bardziej skomplikowanej strukturze, niż to miało miejsce wiele lat temu. Zdarza się, że wymagania inwestorów często przekraczają naszą wyobraźnię, a projektowanie budynków dodatkowo utrudniają częste zmiany koncepcji. Sytuacji nie poprawia także fakt, że wielu projektantów wciąż korzysta w pracy w środowisku 2D. Jak więc usprawnić proces projektowania? Ogromnym  krokiem na przód jest przejście z pracy w środowisku 2D do pracy w środowisku 3D.

Oprogramowanie Allplan umożliwia łatwe przejście z klasycznego systemu rysowania w środowisku 2D opierającego się na tworzeniu dokumentacji projektowej przy pomocy prostych obiektów geometrycznych typu: punkt, linia, krzywa, itp., do coraz bardziej popularnej pracy w środowisku 3D, które wykorzystuje elementy bryłowe. Jakie korzyści niesie za sobą praca w środowisku trójwymiarowym?

 

1. Szybkość projektowania

Wzrost szybkości widoczny jest już na etapie tworzenia prostych elementów 3D, np. ściana. Środowisko 2D wymuszało na nas ręczne wprowadzenie kilku równoległych linii, aby nadać ścianie określoną grubość, natomiast praca w trójwymiarze pozwala wprowadzić ścianę o określonej grubości czy liczbie warstw przy pomocy jednej linii. Z kolei gdy zachodzi potrzeba modyfikacji utworzonego obiektu można taką operację wykonać niezwykle łatwo
i szybko.

 

2. Przejrzystość pracy

Tworząc model trójwymiarowy obiektu na bieżąco kontrolujemy jego poprawność. Łatwość przełączania się pomiędzy różnymi widokami sprawia, że panujemy nad tworzoną przez nas strukturą, a ewentualne jej poprawki są automatycznie aktualizowane na pozostałych widokach. Ponadto narzędzia do wykrywania kolizji elementów ograniczają praktycznie do minimum ewentualne błędy i niedokładności popularne w pracy w środowisku 2D.

 

3. Łatwość tworzenia dokumentacji projektowej

Po utworzeniu trójwymiarowego modelu budynku można niezwykle łatwo wykonać niezbędne przekroje czy widoki konieczne do utworzenia dokumentacji projektowej. Dodatkowo wprowadzane przez nas ewentualne poprawki zostają automatycznie skorygowane na utworzonych rysunkach.

 

4. Zestawienia materiałów

Modelowanie obiektów przy pomocy elementów 3D niesie za sobą dodatkowe korzyści w postaci automatycznych zestawień materiałowych. Każdy element tworzący strukturę budowli posiada swoje atrybuty jak m.in. powierzchnia, objętość, długość, itp., dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego wykonywania zestawień, co oszczędza cenny czas, nakład pracy oraz ogranicza możliwości pomyłki.

 

5. Wymiana danych z innymi programami

Współpraca projektantów z różnych branż wiąże ze sobą częste wymiany danych między różnymi programami. Dzięki możliwości eksportu modelu do różnych formatów plików wzajemna współpraca jest niezwykle prosta.

 

6. Łatwa prezentacja projektów klientom

Projektowanie z wykorzystaniem elementów 3D pozwala w łatwy i przejrzysty sposób przedstawić nasz projekt klientom dla których dokumentacja 2D jest słabo czytelna. Możliwość przedstawienia projektu z każdej perspektywy jest niewątpliwym krokiem naprzód.

 

7. Tworzenie wizualizacji

Model 3D budynku można także wykorzystać do utworzenia wizualizacji inwestycji, która w pełni odzwierciedla planowaną geometrię i położenie obiektu. Dzięki temu już na etapie projektowania można przewidzieć końcowy efekt ukończenia projektowanej konstrukcji. Zaawansowane opcje renderowania w pełni zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

Promocja